Mål: 4461-10

HFD 2013 ref. 67

Referat

Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behandlingar.

Dom eller beslut

Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behandlingar.