Mål: 598-12

HFD 2013 ref. 51

Referat

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.

Dom eller beslut

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.