Mål: 598-12

HFD 2013 ref. 51

Referat

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.