Mål: 596-13

Dom eller beslut

Innehav av hyresfastighet har ansetts ge väsentlig anknytning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.