Mål: 5833-12

Dom eller beslut

Fråga om ersättning för kapitalförvaltningstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.