Mål: 2739-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.