Mål: 712-12

HFD 2013 ref. 15

Referat

Anstånd med betalning av alkoholskatt som beslutats av Tullverket har medgetts redan på den grunden att den skattskyldige har överklagat beslutet.