Mål: 1233-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.