Mål: 61-12

HFD 2013 ref. 3

Referat

Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. (Inkomsttaxering 2009).

Dom eller beslut

Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. (Inkomsttaxering 2009).