Mål: 3073-13

HFD 2013 ref. 82

Referat

Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med den tid då den försäkrade vistats i skola

Dom eller beslut

Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med den tid då den försäkrade vistats i skola