Mål: 1397-12

Dom eller beslut

Fråga om hur jämställdhetsbonus för sambor ska beräknas när gemensam vårdnad registreras först efter det att ena föräldern börjat ta ut föräldrapenning.