Mål: 7151-12

HFD 2013 ref. 60

Referat

Fråga om rätt till sjukersättning