Mål: 4413-13

Dom eller beslut

En person har beviljats prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetslöshetsersättning vid deltidsstudier.