Mål: 3808-13

Dom eller beslut

Assistansersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.