Mål: 855-12

HFD 2013 ref. 50

Referat

Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag.