Mål: 3450-12

Dom eller beslut

Fråga om vilka krav som ska ställas på en bostad med särskild service för barn eller ungdomar för att den enskilde genom insatsen ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.