Mål: 2977-11

HFD 2013 ref. 38

Referat

Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan det inte ställas krav på att funktionshindret ska bestå under den planerade studietiden.