Mål: 895-12

Dom eller beslut

Återkrav av sjukersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.