Mål: 2038-12

Dom eller beslut

Eftergift av återkrav avseende arbetslöshetsersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.