Mål: 5291-11, 5054-12

HFD 2013 ref. 26

Referat

Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var en del av en högskoleutbildning som inte avslutats (II) högskolestudierna skulle bedrivas på halvfart under sex terminer.

Dom eller beslut

Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var en del av en högskoleutbildning som inte avslutats (II) högskolestudierna skulle bedrivas på halvfart under sex terminer.