Mål: 3904-12

Dom eller beslut

Beräkning av ålderspension. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.