Mål: 284-12

HFD 2013 ref. 14

Referat

En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning.