Mål: 1830-12

Dom eller beslut

Omprövning av beslut om sjukpenning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.