Mål: 913-12

HFD 2013 ref. 2

Referat

Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning.

Dom eller beslut

Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning.