Mål: 5691-12

HFD 2013 ref 8

Referat

Avsaknad av en samordnad vårdplan innebär inte att ett yrkande om öppen vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård kan avvisas.