Mål: 2531-12

HFD 2013 ref. 74

Referat

Fråga om ledningsprövning för fondbolag.