Mål: 2164-12

HFD 2013 ref. 62

Referat

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.

Dom eller beslut

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.