Mål: 6107-12

HFD 2013 ref. 49

Referat

Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte ansetts föreligga.

Dom eller beslut

Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte ansetts föreligga.