Mål: 6107-12

HFD 2013 ref. 49

Referat

Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte ansetts föreligga.