Mål: 186-13

Dom eller beslut

Avvisad talan i mål om anstaltsplacering enligt fängelselagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.