Mål: 5881-12

HFD 2013 ref. 27

Referat

En lokal där en pantbank bedriver verksamhet har ansetts utgöra en butikslokal där allmän kameraövervakning får ske efter anmälan.