Mål: 2725-13

Dom eller beslut

Avvisad talan i mål om behörighet och legitimation för lärare. Återförvisat till förvaltningsrätten.