Mål: 1765-12

Dom eller beslut

Överklagandeförbud avseende prövning av studieresultat enligt studiestödslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.