Mål: 3308-12

HFD 2013 ref. 17

Referat

En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden för en mobiltelefon till ett familjehemsplacerat ensamkommande flyktingbarn.