Mål: 3304-12

Dom eller beslut

Fråga om en kommuns kostnader för semesterresa, träningskort och telefonkort är av sådant slag att den kan omfattas av kommunens rätt till ersättning enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.