Mål: 3309-12

Dom eller beslut

Fråga om en kommuns kostnad för inköp av kläder är av sådant slag att den kan omfattas av kommunens rätt till ersättning enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.