Mål: 918-13

Dom eller beslut

Interimistiskt beslut i mål om färdtjänst. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.