Mål: 156-12

Dom eller beslut

Återställande av försutten tid.