Mål: 7150-12

Dom eller beslut

Intensivövervakning med elektronisk kontroll. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.