Mål: 782-14

Dom eller beslut

Bistånd enligt socialtjänstlagen. Fråga om prövningstillstånd i Kammarrätt.