Mål: 3042-14

Dom eller beslut

Bistånd enligt socialtjänstlagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.