Mål: 6146-12

HFD 2014 ref. 37

Referat

Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning efter avtjänat fängelsestraff.