Mål: 7891-13

Dom eller beslut

Rättsprövning; tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna, Uppsala kommun; inhibition.