Mål: 3127-14

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende beslut att bilda Svartåns naturreservat på del av fastighet Paradishyttan, Filipstads och Hagfors kommuner.