Mål: 5383-13

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning rörande bygglov för uppförande av sammanlagt fyra vindkraftverk på Badene 2:1, 4:1 och 4:2 (numera Badene 2:1) i Vara kommun.