Mål: 4959-13

Dom eller beslut

Rättsprövning i mål rörande utvidgning av och föreskrifter för naturreservatet Kanterboda, Örebro kommun.