Mål: 6215-13

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende nätkoncession för linje för en ny 130 kV ledning mellan Blybergs kraftstation och Näckådalen i Älvdalens och Mora kommuner, Dalarnas län.