Mål: 3019-13

Dom eller beslut

Rättsprövning; naturreservatet Gräsö östra skärgård, Östhammars kommun.