Mål: 5300-13

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning i mål om bygglov på Nordmanneröd 1:11 i Uddevalla kommun.