Mål: 2907-13

Dom eller beslut

Rättsprövning av regeringens beslut avseende tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av gruppstation för vindkraftverk på Lunnekullen, Tibro och Karlsborgs kommuner.