Mål: 4743-13

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende tillstånd till expropriation av fht. Korsta 7:40, 7:41, 7:42 m.fl. i Skön, Sundsvalls kommun.