Mål: 3388-13

Dom eller beslut

Rättsprövning; tillstånd att uppföra och driva fyra vindkraftverk på fastigheterna Laggarebolet 1:10 och Bjärg 1:13 i Hjo kommun samt Spännefalla 1:21 i Tibro kommun.